Suzuki Methode

Iedereen heeft talent

  • Violist S.Suzuki bedacht dat elk kind zijn/haar moedertaal leert spreken en ontwikkelde een lesmethode die gebruik maakt van dezelfde principes. Deze natuurlijke lesmethode werd een wereldwijd succes.
  • Bij onze cursussen werken we volgens de principes van deze "moedertaalmethode"

Werkwijze Suzuki Methode bij Fluitschool Flautissimo

  • Speelse, positieve aanpak waarbij het hele kind centraal staat
  • Samenwerking met ouder(s)
  • Luisterend leren met kleine, haalbare stapjes
  • Vast basisrepertoire
  • Individuele les en samenspel voor elke leerling
  • Regelmatige workshops en concerten
  • Door samenspel lessen, workshops en concerten leren onze leerlingen samenwerken en ervaren zij dat musiceren een inspirerend en sociaal gebeuren is

Privacy verklaring :
Cookies zijn helaas niet te vermijden maar wij verstrekken geen data aan derden !
Gegevens van onze leerlingen staan in onze database en worden alleen gebruikt om te communiceren over activiteiten waaraan de leerling deelneemt.