Anke's Artikelen

Luisteren, een fantastische bron van inspiratie

Luisteren is de sleutel tot de Suzuki methode. (Zie ook de tekst over moedertaal op webpagina de Suzuki methode) Luistervaardigheden groeien met je muzikale vaardigheden mee.

Er is dus sprake van ontwikkeling :

Beginners
hebben vooral baat bij het zeer frequent beluisteren van het te spelen Suzuki repertoire. Jonge kinderen leren het meest door zintuiglijke waarneming : luisteren en doen in dit geval. Luisteren kan heel goed passief, terwijl het kind met iets anders bezig is. De leerling leert zo melodie en ritme van het repertoire en vormt zich een idee van toonvorming en intonatie.

Oudere leerlingen
met wat meer speelervaring hebben geleerd logisch te denken,te begrijpen. Al luisterend spreken ze ook hun denkvermogen aan. Er gaat meer info naar het brein. Passief luisteren wordt uitgebreid met actief luisteren. Docenten kunnen dit stimuleren door specifieke luisteropdrachten te geven.

Gevorderde leerlingen
kunnen zorgvuldiger en analytisch luisteren ,ontwikkelen een eigen interpretatie en gevoel voor stijl door verschillende uitvoeringen van eenzelfde stuk met elkaar te vergelijken. Dat helpt bij het evalueren van hun eigen spel. En het goed kunnen evalueren van je eigen uitvoering is natuurlijk een heel belangrijke stap naar muzikale zelfstandigheid.

Docenten
Luisteren blijft belangrijk. De Japanse Suzuki piano docente Haruko Kataoka adviseerde docenten in opleiding de werkdag te besluiten met luisteren naar meesterpianist Horowitz of andere fameuze pianisten. Dit om te voorkomen dat de docenten zich aanpassen aan de speelwijze van hun leerlingen...................

Goed luisteren is het geheim van een succesvolle muziekstudie. Fouten in toon en ritme komen nauwelijks voor bij leerlingen die regelmatig de CD beluisteren. Ze hebben de juiste klankvoorstelling in hun hoofd ,horen structuren en frases. Dit is te horen in hun spel. Ze spelen muzikale zinnen en geen losse onsamenhangende nootjes. Docenten merken duidelijk verschil tussen leerlingen die wel en leerlingen die niet regelmatig de CD beluisteren.
Er is echter meer te ontdekken dan melodie, ritme en frasering :

Waar kun je zoal op letten als je naar muziek luistert?

Technische aspecten
Klank ( van het geheel of van bepaalde instrumentalisten)
Toon
Melodie
Ritme
Structuur van het stuk
Frasering
Dynamiek
Articulatie
Adembeheersing
Samenspel
Kleurnuances en kleurverschillen
Stijl ( Barok,Klassiek,Romantisch,Jazz of .....) en interpretatie

Inspiratie
Uitstraling van de uitvoerenden
Muzikale expressie en communicatie
Wat kun je gebruiken in je eigen spel ?
Een wensenlijstje aanleggen van stukken die je graag wilt spelen

Vergeet vooral niet te genieten van alle mooie momenten van deze uitvoering ! Veel luisterplezier toegewenst.
Anke van der Bijl

Privacy verklaring :
Cookies zijn helaas niet te vermijden maar wij verstrekken geen data aan derden !
Gegevens van onze leerlingen staan in onze database en worden alleen gebruikt om te communiceren over activiteiten waaraan de leerling deelneemt.