Anke's Artikelen

Herhaling maakt oefening tot kunst

In zijn artikel "The true beauty of repetition"voor het ESA webjournal in 2005 beschreef Sven Sjogren op leesbare wijze de voordelen van repertoire herhaling. Uitgangspunt is een Japans spreekwoord dat Dr.Suzuki graag gebruikte:
"Als je een nieuwe ervaring wilt,loop dan elke dag dezelfde weg."
Dr.Suzuki zei, als een leerling een nieuw stuk prima uit het hoofd kan spelen: "Goed zo, nu kunnen we pas echt aan de slag ". Dr.Suzuki vond ook dat van elke 60 min. studie er 20 aan herhaling/afwerking moeten worden besteed.

Waarom die herhaling ?
• De leerling tilt het stuk naar zijn huidige spelniveau,in technisch en muzikaal opzicht.
• Nieuwe technieken kunnen beter eerst in oud repertoire worden toegepast.
• De leerling wordt expert in het afwerken van zijn muzikale repertoire. Leerlingen die uitsluitend nieuwe stukken spelen worden expert in het slordig spelen van nauwelijks beheerst repertoire. Zij zijn sneller tevreden en hebben geen "oren" ontwikkeld voor fijnere muzikale details. Vaak hebben ze ook geen repertoire op afroep paraat.
• Hoe je iets speelt is belangrijker dan wat je speelt. Publiek waardeert het schijnbaar moeiteloze met gemak gebrachte muzikale spel meer dan moeizaam klinkend repertoire dat nog niet "gerijpt" is.
• Door veelvuldig herhalen slaan we handelingen en repertoire op in ons lange termijn termijn geheugen. Wat in dit geheugen opgeslagen is, vergeet je nooit meer!
• Wij leren door te doen. Ook hier had Dr.Suzuki een spreuk voor:
"Kunnen = Weten + 10.000 x Doen!”


Wanneer is wel sprake van vooruitgang?
Ed Sprunger,Suzuki viooldocent in Michigan,USA schrijft in het American Suzuki Journal"(herfst 1996):"Vooruitgang impliceert verandering."

In muziekonderwijs gaat het dan om veranderingen in:
1. Muzikale expressie.
2. Speelgemak.( techniek en optimale houding)
Muzikaal begrip (op emotioneel en intellectueel vlak)
Verandering in het ene aspect leidt tot veranderingen in beide andere aspecten.
Hoe vaak merk je niet dat een leerling een passage makkelijker speelt als hij begrijpt wat de muzikale frase is, waar deze start ,eindigt en wat haar hoogtepunt is. Of blijkt een gewijzigde houding te leiden tot een vollere toon,waardoor de expressie beter tot uitdrukking komt. Echter als wij een concert bezoeken,zijn we niet primair geïnteresseerd in een perfecte houding van de solist. Het gaat ons om de totale muzikale voordracht.
Als we van het verband tussen expressie,houding en muzikaal begrip uitgaan, blijkt dat techniek en houding voor de muzikant voorwaarden zijn,om te kunnen realiseren wat hij als klankvoorstelling nastreeft. Uiteindelijk dienen techniek en houding de inhoud.

Terug naar de titel : Herhaling is magisch.
Juist bij repertoirestukken die leerlingen herhalen,die ze dus met gemak spelen, is het mogelijk om veranderingen in techniek of houding door te voeren. Hier is daadwerkelijk sprake van  vooruitgang en muzikale verdieping .
Muzikale verdieping en gevoel voor de emotionele kant van musiceren wordt ook bevorderd door zeer veel te luisteren. Gericht luisteren naar wat je raakt in een uitvoering ontwikkelt je gevoel voor schoonheid en helpt bij de vorming van een eigen interpretatie.
Een meer intellectueel muzikaal inzicht komt door ervaring. Een leerling ontwikkelt gevoel voor muzikale structuur,herkent muzikale patronen. Als de leerling gewend is uit het hoofd te spelen zal dit gevoel voor structuur zich snel ontwikkelen omdat het een enorme steun is voor zijn geheugen. Ook zal hij leren welke frases zich volgens je muzikale verwachtingspatroon ontwikkelen en welke op verrassender wijze verlopen.
Dit heeft uiteraard consequenties voor de uitvoering.
Nog leuker wordt het als de leerling met deze bagage eigen inzichten gaat vormen zodat discussie mogelijk is over de interpretatie. Als blijkt dat diverse interpretaties mogelijk zijn die - mits overtuigend gebracht – allen bestaansrecht hebben,blijkt dat de leerling inmiddels in staat is,zeer fijne nuances waar te nemen en te evalueren. Heeft hij ook de technische vaardigheden en de ontspannen houding om te spelen zoals hij wil,dan hebben wij docenten ons doel bereikt.
Uiteindelijk moeten wij docenten onszelf overbodig maken……

Privacy verklaring :
Cookies zijn helaas niet te vermijden maar wij verstrekken geen data aan derden !
Gegevens van onze leerlingen staan in onze database en worden alleen gebruikt om te communiceren over activiteiten waaraan de leerling deelneemt.