Anke's Artikelen

Thuis studeren, ja gezellig ....?Thuis studeren: ja, gezellig............?

Bij aanmelding voor muzieklessen is het verstandig als ouders zich afvragen : Heb ik dagelijks 10-20 minuten de tijd om met mijn kind muziek te maken ?

Zo niet , dan zijn er twee opties :
Stel de lessen uit tot deze tijd er wel is.
Maak er tijd voor, door 1,2 of 5 andere hobby's te laten vallen.

Het kiezen van een vast moment voorkomt veel problemen . Kies dit moment in overleg met het kind , luister naar zijn/haar voorkeuren en houd consequent vast aan dit tijdstip. Sporters en musici trainen elke dag, dat is nu eenmaal een vaststaand feit, net als de zon die ‘s morgens opkomt en niet in de avond. Kies voor een tijdstip waarop uw kind en u wakker en fit zijn, en niet teveel andere zaken de aandacht vragen. Het is belangrijk dat ouders het kind laten merken dat deze tijd waardevol is en niet zal worden onderbroken door bijvoorbeeld telefoontjes.
De psychologie leert ons dat het vormen van een nieuwe gewoonte circa 30 dagen duurt. Na de eerste maand les kan er dus al sprake zijn van een nieuwe dagelijkse gewoonte : regelmatig samen musiceren.

REGELMAAT
Musiceren is in zekere zin net autorijden. Er is regelmatige oefening nodig om automatismen te vormen. Pas nadat automatismen zijn gevormd, is er ruimte en aandacht over voor expressie en interpretatie.
Dr.Suzuki vergeleek het ook met een antibiotica kuurtje : elke dag 1 pilletje werkt beter, dan daags voor dokterscontrole de hele pillenstrip........

EEN NIEUW STUK
Begin met luisteren tot de muziek in je hoofd zit. Wat je niet in je hoofd hebt,kun je niet spelen.
Als je een juist klankvoorstelling hebt,”vallen” de noten vaak vanzelf uit de vingers.
Dus naast oefenen moet er ook gelegenheid zijn ongestoord naar het te spelen repertoire te luisteren.

HERHALING
In de les wordt ook geoefend. Als het kind uit de les komt ,heeft het vaak iets nieuws leren beheersen. Als dan thuis, door allerlei omstandigheden ,de oefeningen niet herhaald wordt,lukt dit zelfde een week later in de les niet meer. Er is geen automatisme gevormd. Dit mislukken in de les kan het kind opvatten als een falen in de les schaadt daardoor zijn/haar zelfvertrouwen .

Ga creatief met herhalen om : speel een oefening op de eerste traptrede 1 x juist en ga dan door naar de volgende trede. Herhaal tot bovenaan (of onderaan,ligt eraan waar je start) de trap.

Van oefenen kun je beter of slechter worden........Als je de juiste noten en ritmes oefent wordt je beter, herhaal je een stuk vaker met fouten dan zonder, dan wordt je slechter,aangezien je de fouten zo instudeert.

Stop op tijd : voor de concentratie op is en terwijl jullie beiden er nog lol aan beleven.

KLEINE STAPJES VOORKOMT FALEN
In de les en ook thuis is vaak het leerdoel duidelijk. Focus niet meten op dit einddoel maar noteer en volg ook de kleine stapjes in de lessituatie die dit doel haalbaar maken.
TIPS OM HET GEZELLIG TE HOUDEN
TIPS OM HET GEZELLIG TE HOUDEN
o Samen plezier hebben met muziek staat voorop.Het proces is belangrijker dan het resultaat.
o In elke musiceer situatie is wel iets te genieten en te prijzen. Alleen al de inzet......
o Laat het kind uitspelen voor je iets zegt.Begin met opnoemen wat mooi was.
o Vragen stellen , bijv.:” Hoe vond je die passage klinken ?” werkt beter dan commentaar geven .(“Daar klonk het beroerd.”)
o Maak uitsluitend opmerkingen over de muziek of over het geluid, niet over het kind. Leer depersonaliseren.Gaat het om houding zeg dan bijvoorbeeld : “Je duim wil niet om de juiste plek blijven zitten, kun jij hem daarbij helpen ?”
o Een aandachtspunt per stuk is voldoende.
o Laat het kind enige keuzemogelijkheden : “ Wil je beginnen met Twinkel of Amaryllis ?”
o Hou er rekening mee dat wij wel kunnen “afdalen “ naar het niveau van het kind, maar dat het kind onmogelijk kan denken op ons volwassenen niveau.
o Speel regelmatig stukken die het kind goed kan spelen : geniet er samen van !

GENIET SAMEN VAN VOORUITGANG
In elke musiceer situatie is wel iets te genieten en te prijzen. Al was het alleen maar de inzet......


HUISCONCERTJES
Organiseer thuis een concertje. Voor familieleden of knuffels. Maak samen een poster : Op maandag speelt Marian “ Allegro” in de keuken. Prima als de keuken voor aanvang gedweild wordt, maar uiteraard is het van groter belang dat zaterdags en zondags al voor dit concertje wordt geoefend.
En misschien speelt Marian woensdags wel een concertje in de huiskamer.........waarvoor dinsdags geoefend wordt.
Anke van der Bijl 2009

Privacy verklaring :
Cookies zijn helaas niet te vermijden maar wij verstrekken geen data aan derden !
Gegevens van onze leerlingen staan in onze database en worden alleen gebruikt om te communiceren over activiteiten waaraan de leerling deelneemt.