Suzuki Methode

Motto : Iedereen heeft talent

Violist Shinichi.Suzuki bedacht dat elk kind zijn/haar moedertaal leert spreken en ontwikkelde een lesmethode die gebruik maakt van dezelfde principes.
Deze natuurlijke lesmethode werd een wereldwijd succes.
Bij onze cursussen werken we volgens de principes van deze "moedertaalmethode"


De Suzuki Methode bij onze fluitschool

  • Speelse, positieve aanpak
  • Samenwerking met ouder(s)
  • Luisterend leren met kleine, haalbare stapjes
  • Vast basisrepertoire
  • Individuele les en samenspel voor elke leerling
  • Regelmatige workshops en concerten
  • Door samenspel lessen, workshops en concerten leren onze leerlingen samenwerken en ervaren zij dat musiceren een inspirerend en sociaal gebeuren is
Stacks Image 80


Privacy verklaring :
Cookies zijn helaas niet te vermijden maar wij verstrekken geen data aan derden !
Gegevens van onze leerlingen staan in onze database en worden alleen gebruikt om te communiceren over activiteiten waaraan de leerling deelneemt.